Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/etiketnye-kommunikemy-v-rechi-mladshih-shkolnikov