Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/evolyutsiya-ponyatiya-sotsialnogo-predprinimatelstva-osnovnye-funktsii-sotsialnogo-predprinimatelstva