Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/evolyutsiya-zakonodatelnogo-regulirovaniya-ogranicheniy-prav-diskriminatsii-po-religioznomu-priznaku-v-rossiyskoy-imperii-v-xix-xx-veke