Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/fenomen-f-shopena-v-integratsii-muzykalnyh-kultur