Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/finansovaya-globalizatsiya-novye-faktory-i-posledstviya