Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-informatsionnoy-kultury-lichnosti-studentov-v-strukture-upravleniya-obrazovatelnym-protsessom-1