Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-mehanizmov-gosudarstvennoy-podderzhki-kompleksnogo-ispolzovaniya-uglevodorodov