Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/formy-raboty-s-tekstom-pri-formirovanii-tekstovyh-umeniy-shkolnikov