Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/frazeologizmy-bibleyskoy-etimologii-v-kontekste-mezhkulturnoy-kommunikatsii