Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/funktsii-sotsialnogo-predprinimatelstva-v-usloviyah-globalizatsii-teoriya-i-praktika-s-77-86