Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/funktsionalno-semanticheskoe-pole-zalogovosti-v-russkom-i-persidskom-yazykah