Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvennoe-razvitie-dunayskoy-bolgarii-681-865-religioznye-spetsifiki