Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvennoe-upravlenie-ispolzovaniem-othodov-gornopromyshlennogo-proizvodstva-novyy-etap-i-instrumenty