Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/indeksna-otsinka-gigieni-porozhnini-rota-i-stanu-parodonta-ta-harakteru-periferiynogo-krovoobigu-pri-lokalizovanomu-urazhenni-tkanin