Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/infrastrukturnye-faktory-innovatsionnogo-preobrazovaniya-regionalnyh-ekonomicheskih-sistem