Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/ingalyatsionnaya-terapiya-v-pediatrii-ot-fundamentalnoy-nauki-k-prakticheskomu-ispolzovaniyu