Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/institutsionalnaya-ekonomiko-pravovaya-harakteristika-feodalizma-kak-spetsificheskoy-raznovidnosti-agrarnoy-tsivilizatsii