Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/integratsiya-psihologicheskih-teoriy-v-obyasnenii-religioznogo-opyta