Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/iskusstvo-i-obschestvo-vinovato-li-iskusstvo-v-duhovnom-krizise-obschestva