Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-sinergeticheskogo-podhoda-k-teorii-regionalnogo-upravleniya