Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-korporativnoy-kultury-mezhdunarodnyh-torgovyh-setey