Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-motivatsii-studentov-universiteta-k-uchebno-professionalnoy-deyatelnosti