Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-raboty-termosifonov-pri-obrabotke-dispersnyh-i-vyazkih-pischevyh-sred