Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/istoriografiya-politicheskoy-istorii-mongolii-pervoy-poloviny-hh-v