Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-rossiyskogo-kino-vzglyad-iz-ameriki