Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/k-etimologii-tyurkskih-narechiy-obrazovannyh-ot-padezhnyh-form-imen