Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-ponyatii-pravovogo-otrazheniya-legistskiy-tip-pravoponimaniya