Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/kachestvennye-harakteristiki-informatsii-integrirovannoy-otchetnosti