Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/kafedra-otechestvennoy-istorii-dvgtu-v-strukture-uchebnogo-protsessa-tehnicheskogo-universiteta