Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/kardiogemodinamicheskie-narusheniya-u-bolnyh-s-hronicheskimi-gepatitami