Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/kartograficheskoe-modelirovanie-v-mediko-ekologicheskih-issledovaniyah-altayskogo-kraya