Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/kazanskaya-tsentralnaya-krescheno-tatarskaya-shkola-realizatsiya-pravoslavnoy-missii-v-povolzhie