Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/kgtu-im-a-n-tupoleva-natsionalnyy-issledovatelskiy-universitet