Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/klinicheskiy-sluchay-vrozhdennogo-diskeratoza