Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/kommunikativnaya-aktualnost-nemetskih-temporalnyh-narechiy-v-realizatsii-fazovogo-faktora