Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/kompleksnaya-diagnostika-korporativnoy-kultury-sovremennoy-organizatsii