Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/konstruirovanie-russkoy-natsionalnoy-identichnosti-v-reklame