Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/konvergentnyy-sintez-kognitivnoy-modeli-na-osnove-glubokogo-obucheniya-i-kvantovyh-semantik