Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/kriminalnaya-deviantnost-podrostkovo-molodezhnyh-subkultur