Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/kriterii-nauchnosti-kak-printsipy-demarkatsii-nauchnogo-i-vnenauchnogo-znaniya-sovremennoe-reshenie-problemy