Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/laboratornye-informatsionnye-sistemy-i-ih-rol-v-usloviyah-tsentralizatsii-laboratornoy-sluzhby-na-primere-severnogo-administrativnogo-1