Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/lik-litso-lichina-iz-avtorskogo-slovarya-kosmos-russkogo-samosoznaniya