Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/lineynye-kraevye-zadachi-integrodifferentsialnyh-uravneniy-volterra-neytralnogo-tipa