Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/lingvisticheskaya-geografiya-kak-osnova-arealnyh-issledovaniy-mordovskih-yazykov