Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/lingvisticheskiy-sinkretizm-kak-voploschenie-i-reshleksiya-edinstva-mira