Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/literaturnoe-predislovie-v-sostave-hudozhestvennogo-teksta-problemy-funktsionirovaniya-i-smysloobra3ovaniya