Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/marketing-innovatsiy-problemy-innovatsionnogo-razvitiya