Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/mehanizm-upravleniya-razvitiem-predpriyatiya-v-sostave-gosudarstvenno-chastnogo-partnerstva