Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/metafora-kak-lingvopoeticheskiy-priem-sozdaniya-obraza-personazha-i-realizatsii-romanticheskoy-kontseptsii-dvoemiriya-na-materiale