Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/metaforicheskiy-obraz-titanika-v-mass-mediynyh-politicheskih-tekstah